DIUMENGE

el dia del Senyor SD, traducció literal de l’expressió llatina «dies dominica» amb què era conegut el dia de la resurrecció de Jesús i de la qual derivà el mot «diumenge» (EC)

Ens trobarem el dia del Senyor per anar a la missa major

el dia dominical

el dia dominical SD, diumenge / setè dia de la setmana, destinat al repòs i dedicat especialment al culte del Senyor en les religions cristianes (A-M, *)

Ens reunirem el dia dominical en sortir de l’església

el dia del Senyor