DITA

dita popular SN, locució o frase que es diu comunament, sentència d’ús general

Si no saps què significa aquesta dita popular, busca-la al diccionari / Hi ha una dita popular que sentencia: «dos no es barallen si un no vol»

frase feta (p.ext.)