DIT

dits com botifarres SN, dits molt gruixuts (EC)

En Joan té uns dits com botifarres / La mala circulació de la sang fa que tingui els dits com botifarrons (També s’usa amb el nom botifarró)

dits de pianista (ant.), dits de cosidora (ant.)

dits de cosidora SN, dits llargs i prims (EC)

Aquesta nena, tan petita, i ja té dits de cosidora

dits de pianista

dits com botifarres (ant.)

dits de pianista SN, dits llargs i prims (EC)

Té dits de pianista, llarguíssims

dits de cosidora

dits com botifarres (ant.)