DISTRIBUCIÓ

a portell SP, manera de col·locar peces o elements en rengles, per tal que les posicions dels elements d’una fila corresponguin als punts mitjans dels buits entre dos elements de les files immediates (IEC)

Plantar arbres a portell (IEC)