DISTRACCIÓ

ara es lleva O, expressió per a significar que algú badava / expressió que marca una decisió tardana, una manca d’atenció (R-M)

Fa tres dies que en parlem i ara es lleva, aquest! No sap mai de què va / Mira!, ara es lleva!; demana dues entrades quan ja totes són venudes (R-M)

baixar de l’hort, venir de l’hort

estar als llimbs (p.ext.)