DISTINGIT

d’etiqueta SP, mudat segons unes normes socials determinades (R-M)

La invitació especifica que cal vestir d’etiqueta per a assistir a la inauguració / El ball d’etiqueta l’interpretaran conjuntament les dues orquestres a mitjanit (R-M, *)

de vint-i-un botó

de patacada (ant.), de categoria (p.ext.), de festa (p.ext.)

de bona condició SP, expressió emprada per a indicar que algú ocupa una posició alta o distingida dins la societat

Tindràs l’honor de parlar amb un home de bona condició, compte amb les coses que dius (Sovint s’omet el modificador bon)

d’alt nivell

de baixa condició (ant.), gent de poc braç (ant.), de bona família (p.ext.)

de bona família SP, [ésser] d’una família distingida, de bona reputació (IEC)

Quan era jove, com que era de bona família i no tenia responsabilitats, podia viatjar sovint

de casa bona

gent de poc braç (ant.), de bona condició (p.ext.)

de casa bona SP, dit d’una persona que es capté amb distinció

Amb aquell abric sembla una senyora de casa bona

de bona família

de bona casa (v.f.), gent de poc braç (ant.)

de classe SP, distingit / dit per a indicar que algú és d’una categoria superior a la mitjana social (R-M, *)

És un pintor de classe; ha tingut molts premis aquí i a l’estranger (R-M)

de categoria, de talla, de pes

ésser tot un home SV, tenir les maneres, la distinció, la noblesa que escau a una persona d’alt rang

És tot un home, sempre ens ofereix alguna cosa quan ens convida a casa seva / És tota una dona; això sí que és saber estar en el seu lloc

ésser tot un senyor

de bones maneres (p.ext.)