DISTANCIAR-SE

guardar les distàncies SV, evitar la familiaritat o el contacte excessiu amb algú altre, especialment amb una persona de rang diferent (EC)

No abusa de la seva confiança, sap guardar les distàncies (També s’usa amb el verb mantenir i amb el modificador en posició postverbal)

a distància (p.ext.), posar terra per enmig (p.ext.)