DISSUADIR

fer-li perdre el cor (a algú) SV, dissuadir / induir a algú a desistir d’un propòsit, persuadir-lo de no fer alguna cosa (Fr, *)

Finalment l’han fet canviar d’opinió i li han fet perdre el cor de presentar-se a les eleccions

treure-li (alguna cosa) del cap (a algú) (p.ext.), menjar-li l’olla (a algú) (p.ext.)