DISSIMULAT

gata maula SN, persona que sap dissimular les seves intencions afectant aires de quieta, d’innocent, etc. (EC)

És una gata maula, es fa la ingènua, però és molt múrria

gata moixa

mosca balba (p.ext.), mosca morta (p.ext.)

gata moixa SN, persona que afecta aires de quieta, d’innocent, etc. sense ésser-ho (Fr)

És una gata moixa, fa veure que mai no ha trencat cap plat, però s’ha ficat en més d’un embolic

gata maula

mosca morta (p.ext.)

mosca morta SN, persona que té més malícia o gosadia de la que aparenta amb les maneres, el posat, etc., quan és davant algú (IEC)

És una mosca morta. Primer diu que no gosa fer-ho, però sempre ho acaba fent i bé (També s’usa amb el diminutiu mosqueta)

gata maula (p.ext.), gata moixa (p.ext.)