DISSIMULANT

com aquell qui no diu res SAdv, es diu d’aquells individus que actuen amb dissimulació

Ella feia que no amb el cap, però com aquell qui no diu res s’anava bevent el vi / Com qui no diu res, va agafar una poma, se la va posar a la butxaca i no la va pagar (També s’usa amb les formes com aquell que no diu res i com qui no diu res)

com aquell qui res, com qui no vol la cosa, com aquell qui no fa res

com aquell qui no fa res SAdv, sense que els altres s’adonin d’alguna acció; actuant amb dissimulació

Ell com aquell qui no fa res ha anat pujant de categoria fins arribar a ser un alt càrrec de l’empresa / Com qui no fa res, es va acabar les postres i se’n va anar del restaurant sense pagar (També s’usa amb les formes com aquell que no fa res i com qui no fa res)

com aquell qui res, com qui no vol la cosa, com aquell qui no diu res, com aquell qui no hi sent

com aquell qui no hi sent SAdv, es diu d’aquells individus que actuen amb dissimulació

Ell ha continuat com aquell qui no hi sent, però ja l’ha entès, la indirecta, ja / No ha volgut respondre la pregunta i ha fet com aquell qui no hi sent (També s’usa amb les formes com aquell que no hi sent i com qui no hi sent)

com aquell qui no fa res, com qui no hi veu, com si li diguessis Llúcia, fer l’orni, fer el sord, fer el desentès

com aquell qui res SAdv, dissimulant / expressió usada per a denotar que hom fa l’orni (R-M, IEC)

Sentia que el cridaven, però ell, com aquell qui res, se’n va anar per un altre costat / Va despistar al vigilant i, com aquell que res, va accedir al cinema sense entrada (També s’usa amb les formes com aquell que res i com qui res) (R-M, *)

com si tal cosa, com si res, com qui no vol la cosa, com aquell qui no fa res, com aquell qui no diu res, com qui no hi veu

fer l’orni (p.ext.)

com qui no hi veu SAdv, actuant amb dissimulació

Ha travessat el carrer i, com qui no hi veu, ha passat pel seu costat sense saludar-lo

com qui no vol la cosa, com aquell qui res, com aquell qui no hi sent