DISPOSITIU

caixa negra SN, aparell blindat que enregistra les dades tècniques del vol d’un avió per tal que en resti constància en cas d’accident (IEC)

En trobar la caixa negra de l’avió van descobrir les causes del sinistre