DISPOSICIÓ

a discreció (d’algú) SP, disposició / segons el voler d’algú (Fr, *)

Han deixat la resolució a discreció del cap de l’empresa; allò que ell decideixi serà acceptat pel consell (El complement és opcional)

a la disposició (d’algú), a voluntat (d’algú), a lloure, a la volença (d’algú), caure a les mans (d’algú)

a la discreció (d’algú) (v.f.), retre’s a discreció (p.ext.)

a la disposició (d’algú) SP, per ésser utilitzat o resolt segons voler d’algú (R-M)

Tot allò que es refereix a l’organització s’ha deixat a la disposició del secretari; ell és qui ho ha d’indicar / Resolgué abandonar la solució del problema a la disposició de les persones més expertes (R-M)

a les ordres (d’algú), al manar (d’algú), a discreció (d’algú), a la volença (d’algú), a la mercè de

a disposició (d’algú) (v.f.)

a la volença (d’algú) SP, per ésser utilitzat o resolt segons voler d’algú / trobar-se a la seva disposició (*, IEC)

Va quedar a la volença dels seus oncles / Ell és el seu superior i ha d’estar a la seva volença (S’usa normalment amb els verbs deixar, estar, quedar, romandre, tenir, etc.)

a la disposició (d’algú), al manar (d’algú), a discreció (d’algú)

a les ordres (d’algú) SP, sota l’autoritat d’algú (R-M)

És un xicot molt independent i no vol lligar-se a les ordres de ningú; amb el seu caràcter fa bé de treballar pel seu compte (R-M)

a la disposició (d’algú), al manar (d’algú)

al servei de (p.ext.)

al manar (d’algú) SP, segons el voler d’algú / sota l’autoritat d’algú (R-M, *)

Tot va quedar al manar d’aquell nou encarregat / Tots són al meu manar (R-M, A-M)

a les ordres (d’algú), a la disposició (d’algú), a la volença (d’algú)

en tàndem SP, dit de la disposició de dos o més animals, màquines, elements mecànics, etc., l’un darrere l’altre, de manera que combinen els seus efectes (IEC)

Tinc les màquines col·locades en tàndem, així es complementen i fan més força

en parella (p.ext.)