DISPOSAT

amb un peu enlaire SP, disposat a marxar (R-M)

En Lluís sempre està amb un peu enlaire; li agrada molt córrer món / Sempre el trobaràs amb una cama enlaire; viatja molt i està pocs dies a casa seva (També s’usa amb els verbs estar, trobar, etc. i amb la forma amb una cama enlaire) (R-M)

a punt de marxa, tenir un peu a l’estrep

tindre la roba en lo Grau (p.ext.), fer les maletes (p.ext.), arranjar el sarró (p.ext.), preparar l’alforja (p.ext.)

dir-li (alguna cosa) el cor (a algú) O, sentir-se disposat (R-M)

No t’esforcis a llevar-te; no ho facis fins que el cor t’ho digui; encara estàs feble (R-M)

abellir-se-li el cor (a algú) (p.ext.)

estar a tot i a totes SV, estar disposat a tot (R-M)

No es vol deixar perdre l’herència per res del món; ell estarà a tot i a totes per tal de no cedir els seus drets (R-M)

fer-se a tot i a totes

anar a tope (p.ext.), anar a totes (p.ext.)

[Val. (A-M)]

estar en condicions (de fer alguna cosa) SV, estar en capacitat, tenir l’aptitud o les condicions necessàries per a fer alguna cosa

Ara ja està en condicions de poder acabar el que havia començat; abans no / En el seu estat, no està en condicions d’anar d’excursió / Deixa-li-ho fer a ell, que tu no estàs en condicions (El complement és opcional)

estar en disposició (de fer alguna cosa), estar en el cas (de fer alguna cosa), estar en estat (de fer alguna cosa), veure (alguna cosa) de bon ull, a punt d’orgue

veure (alguna cosa) de mal ull (ant.), en actitud de (p.ext.)

estar en disposició (de fer alguna cosa) SV, estar en capacitat, tenir l’aptitud o les condicions necessàries (A-M)

No està en disposició de llevar-se encara / Està en disposició de cursar estudis superiors / Sembla en disposició d’aconseguir-ho (També s’usa amb el verb semblar) (IEC, EC, *)

estar en condicions (de fer alguna cosa), estar en el cas (de fer alguna cosa), estar en estat (de fer alguna cosa)

ésser repelós (a fer alguna cosa) (ant.), abellir-se-li el cor (a algú) (p.ext.)

fer-se a tot i a totes SV, estar decidit a una cosa difícil o perillosa (A-M)

Aquest noi es fa a tot i a totes: no hi ha res que l’espanti

estar a tot i a totes

anar a tope (p.ext.), anar a totes (p.ext.)

[Val. (A-M)]

tenir l’arrencada SV, estar disposat a fer quelcom (R-M)

Fa tres dies que no toca la feina, però avui té l’arrencada i és capaç de no parar fins que l’acabi (R-M)