DISPONIBLE

a tota la voluntat (d’algú) SP, en tot allò que vulgui, sense limitació del desig d’algú (A-M)

L’artista va donar la seva obra a tota la voluntat de la fundació que gestionava el museu / Liure-us lo castel de Lorenz a tota vostra voluntat (*, A-M)

a totes les voluntats (d’algú) (v.f.)

ésser roba de genovesos SV, estar una cosa a disposició de tothom, com si no tingués amo (A-M)

Aquelles terres són roba de genovesos, no pertanyen a ningú

terra de ningú (p.ext.)

[Val. (A-M)]