DISPERSANT-SE

a la desbandada SP, desbandant-se / separant-se desordenadament (EC, *)

Fugir a la desbandada / Quan han vist el foc, els animals han marxat a la desbandada / Els viatgers del tren han anat a la desbandada des del moment que els vagons han descarrilat (S’usa normalment amb els verbs anar, fugir, marxar, etc.) (IEC, *, *)

a l’esgarriada