DISGUSTAR

aigualir la festa (a algú) SV, torbar desagradablement qualsevol circumstància / torbar l’alegria a algú, donar-li un disgust enmig d’una satisfacció (R-M, A-M)

El teu amic té la gràcia d’aigualir la festa sempre que pot (R-M)

aixafar-li la guitarra (a algú), espatllar la festa (a algú), esguerrar el marro (a algú), tirar la barraca a terra (a algú), ensorrar la barraca a terra (a algú), dissipar la il·lusió (d’algú)

passat per aigua (p.ext.)

fer-li mal ventrell (a algú) SV, donar disgust, no ésser agradable (A-M)

Les seves bromes em fan mal ventrell: les trobo de molt mal gust

saber greu (a algú), no tenir cap gràcia, caure-li avall (a algú), caure-li agre (a algú)

fer bon ventrell (a algú) (ant.), tenir un ventrell que tot ho paeix (inv.), dur molt de ventre (d’algú) (p.ext.)

matar (algú) a disgustos SV, causa un gran disgust o molts disgustos a algú, decebre’l enormement

Un fill ven droga i l’altre el relacionen amb una xarxa de prostitució, mataran la seva mare a disgustos

portar (algú) pel camí de l’amargura, fer eixir els ulls verds (a algú), fer ballar els ulls verds (a algú), fer veure els ulls verds (a algú), fer tornar els ulls verds (a algú)

portar (algú) pel camí de l’amargura SV, no portar més que disgustos

Aquest fill petit porta els seus pares pel camí de l’amargura en el tema dels estudis

matar (algú) a disgustos, fer eixir els ulls verds (a algú), fer ballar els ulls verds (a algú), fer veure els ulls verds (a algú), fer tornar els ulls verds (a algú)

saber greu (a algú) SV, rebre un disgust (R-M)

La desatenció amb què el reberen era manifesta i això li va saber greu / Em sap greu que s’hagi comportat així amb mi; crec que no m’ho mereixia (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal) (R-M)

fer-li mal ventrell (a algú), caure-li avall (a algú), caure-li agre (a algú), assentar-se-li malament (a algú), caure malament (a algú), posar-se-li malament (a algú), posar-se-li com una patada al cul (a algú)

prendre (alguna cosa) de través (inv.), quin greu (p.ext.), quina llàstima (p.ext.)