DISCUTIR-SE

haver-hi raons SV, haver-hi discussió, paraules de desacord, de baralla (A-M)

Si dius això hi haurà raons / Va haver-hi raons a l’hora de repartir-se l’herència de la tia (EC, *)

haver-hi un sagramental

tenir raons (amb algú) (p.ext.)

tenir raons (amb algú) SV, tenir discussió, disputes amb algú (A-M)

La veïna del primer pis va tenir raons amb la del segon i ara no es parlen / Sempre es tenen raons

tenir-se-les, haver-se-les, tirar-se els trastos pel cap, tenir una agafada

haver-hi raons (p.ext.)