DISCUTINT

que si això, que si allò SCoord, es diu per a referir-se a una forma de discussió llarga, feixuga i sense resultats

No pareu de discutir; que si això, que si allò; calleu d’una vegada! (R-M)

que si són verdes, que si són madures; que tomba, que gira

que si són verdes, que si són madures SCoord, es diu per a referir-se a qui discuteix llargament / frase que al·ludeix despectivament a coses dites per algú, que es consideren xafarderies o enraonies / es diu per a referir-se a una forma de discussió llarga, feixuga i sense resultats (R-M, EC, *)

Van estar tota la tarda que si són verdes, que si són madures, però no van acordar res de concret (R-M)

que tomba, que gira; que si això, que si allò; que si naps, que si cols; ara per naps ara per cols; per sí o per no

que tomba, que gira SCoord, locució amb què expressem d’una manera poc clara que algú parla insistentment per convèncer algú altre, per obtenir alguna cosa, etc. / es diu per a referir-se a qui discuteix llargament / es diu per a referir-se a una forma de discussió llarga, feixuga i sense resultats (A-M, R-M, *)

Han començat que tomba, que gira, i en veure que s’allargaven tant les discussions me n’he anat cap a casa (R-M)

que si són verdes, que si són madures; que si això, que si allò; que si naps, que si cols

que gira, que tomba (v.f.); pensar-s’hi (p.ext.)