DISCUTIDOR

tenir les dents llargues SV, estar disposat a disputar-se aferrissadament (IEC)

Té les dents llargues, discuteix per qualsevol cosa (També s’usa amb la forma amb les dents llargues)

tenir les dents esmolades

retenir la llengua (ant.), tenir la llengua llarga (p.ext.)