DISCUTIBLE

anar a gustos SV, ésser una cosa discutible, no subjecta a un criteri tancat (A-M)

Tot va a gustos, com les indianes (A-M)

per a tots els gustos (p.ext.)