DISCRET

cada ocell al seu niu O, locució emprada per a expressar que algú és discret

És dels que pensen que cada ocell al seu niu

cadascú a casa seva, dóna recapte a casa teva

cadascú a casa seva SQ, expressió usada per a indicar que és convenient tenir discreció

No m’expliquis el que han fet o han deixat de fer. Cadascú a casa seva

cada ocell al seu niu, dóna recapte a casa teva

fer el seu fet SV, fer allò que ha de fer, treballar en els propis afers (EC)

Hauria de fer el seu fet i deixar d’entremetre’s en els assumptes aliens / Si fas el teu fet en aquesta feina, mai no et diran res

no prendre candela (en alguna cosa)

ficar-se en brocs (ant.), ficar-se on no el demanen (ant.), ficar el nas allà on no el demanen (ant.), ficar-se en tot (ant.), ficar-se on no li importa (ant.)