DISCORDANT

ésser un niu de raons SV, suscitar raons, discòrdies (EC)

Aquest contracte serà un niu de raons i d’embolics / La intervenció a la zona en conflicte és un niu de raons, els aliats no es posen d’acord a l’hora d’actuar (EC, *)

teia de la discòrdia

teia de la discòrdia SN, algú o allò que suscita o atia discòrdies (IEC)

No comencis a criticar que ja et coneixem i sabem que ets la teia de la discòrdia

ésser un niu de raons