DISCONTÍNUAMENT

a estones SP, una estona sí i una altra no. D’una manera discontínua (R-M)

Aquest treball el faig a estones; no sé pas quan l’acabaré (R-M)

a estonades, amb punts i amb hores, a estones perdudes

a intervals (p.ext.)

a flotons SP, de manera discontínua (R-M)

L’aigua rajava a flotons, tan aviat s’estroncava com ens mullava tots (R-M)

a glops

a borbolls (p.ext.)

amb punts i amb hores SCoord, a petites estones, discontínuament (R-M)

Si pogués dedicar tardes senceres en aquesta feina, aviat l’acabaria, però em toca fer-la amb punts i amb hores, i em sembla que s’eternitzarà (R-M)

a estones

segons com SP, de manera discontínua (R-M)

La màquina va bé i de pressa, però segons com, s’encalla (R-M)

a dies, a estonades, a llunes

a batzegades (p.ext.), a la millor (p.ext.)