DISCONFORMITAT

besa’m el cul O, expressió grossera amb què es manifesta a qualcú la disconformitat amb el que ha fet o dit (A-M)

Que t’ajudi a fer els deures, quan tu mai no mous un dit per ajudar-me? Besa’m el cul!

puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, puja aquí dalt i veuràs ta mare com fila, puja ahí i voràs ma mare

besa’m el cul i vine a casa (Olot)

besa’m el cul i vine a casa SCoord, es diu parlant d’aquells que volen que els facin favors i que els facin així com volen, encara que causin molèstia a qui els fa (A-M)

Si penses que et faré cap favor, vas llest; besa’m el cul i vine a casa

besa’m el cul, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla

[Olot (A-M)]

puja aquí dalt O, expressió per a significar que hom no està disposat a creure o a fer quelcom (R-M)

Pretens que ho faci tot sol? Puja aquí dalt! Si no vols ajudar-me, plego (R-M)

besa’m el cul, besa’m el cul i vine a casa, botifarra de pagès, puja ahí i voràs ma mare

puja aquí dalt i balla SCoord, expressió per a significar que hom no està disposat a creure o a fer quelcom

Que vols que t’ajudi a tu, que mai no mous un dit per ningú? Puja aquí dalt i balla!

besa’m el cul, besa’m el cul i vine a casa, botifarra de pagès, puja ahí i voràs ma mare, per aquí