DISCIPLINAT

anar a rega SV, guardar la disciplina, fer bondat (A-M)

Fa una temporada que el petit va a rega / Amb el caràcter que té, fa anar a rega els seus fills

fer la rega dreta, anar per bon camí, fer bonda, fer bondat, anar pel camí dret, llaurar dret

ésser de mal plec (algú) (ant.), fer un bon paper (p.ext.)

fer la rega dreta SV, guardar la disciplina, fer bondat (A-M)

Tant ne pertocava a llurs fills i filles si no feien la rega dreta (A-M)

anar a rega, anar per bon camí, fer bonda, fer bondat, anar pel camí dret, llaurar dret

ésser de mal plec (algú) (ant.), fer un bon paper (p.ext.)