DISCÒRDIA

ficar-s’hi la bruixa O, posar-se discòrdies entre algunes persones (A-M)

Em sembla que s’hi ha ficat la bruixa en tot aquest enrenou (R-M)

ballar-hi el diable

[Vallès (A-M)]

posar mal SV, ésser causa de discòrdia (IEC)

Els dos nois jugaven ben tranquils, i ha vingut aquest altre a posar mal; sempre busca baralla (R-M)

posar foc, buscar raons, armar bronquina, cercar bregues, encendre foc, moure guerra, punyir el vesper, sembrar la zitzània, posar la zitzània