DISC

disc de llarga durada SN, disc de trenta-tres revolucions per minut (IEC)

El disc de llarga durada s’està quedant antiquat / Ara escoltarem l’últim llarga durada d’aquesta cantant de pop (També s’usa amb la forma llarga durada)