DISBARAT

dir-la de l’alçada d’un campanar SV, dir grans disbarats

Va dir-la de l’alçada d’un campanar i després volia que la perdonéssim

dir-ne una de grossa, dir-ne una de l’alçada d’un campanar, dir-la grossa

fer-la grossa (p.ext.), fer-la de l’alçada d’un campanar (p.ext.), sortida d’emblanquinador (p.ext.), sortida de bombero (p.ext.)

dir-la grossa SV, dir grans disbarats

Va dir-la grossa i ara se’n penedeix / No m’estranya que en Pere no et parli perquè l’has dit ben grossa (També s’usa amb el modificador ben o amb el quantificador molt en posició preadjectival)

dir-ne una de grossa, dir-la de l’alçada d’un campanar, dir-ne una de l’alçada d’un campanar, ficar-se de peus a la galleda

fer-ne una de grossa (p.ext.), fer-la grossa (p.ext.)

dir-ne una de bombero SV, dir grans disbarats

Amb ell rius molt perquè sempre en diu una de bombero: no para de dir disbarats

dir-ne una de grossa, dir-ne una de l’alçada d’un campanar, dir-ne una de les seves

[bombero: mot no registrat a l’IEC]

dir-ne una de grossa SV, dir grans disbarats

Avui n’ha dit una de grossa: ha anunciat als treballadors que faran pont quan, en realitat, hauran d’anar a la fàbrica

dir-la grossa, dir-la de l’alçada d’un campanar, dir-ne una de l’alçada d’un campanar, ficar-se de peus a la galleda, dir-ne una de les seves, dir-ne una de bombero

fer-ne una de grossa (p.ext.), fer-la grossa (p.ext.)

dir-ne una de l’alçada d’un campanar SV, dir grans disbarats

En va dir una de l’alçada d’un campanar; va dir que el seu pare mai no l’havia estimada / És una exagerada, sempre en diu de l’alçada d’un campanar (També s’usa amb la forma dir-ne de l’alçada d’un campanar)

dir-la de l’alçada d’un campanar, dir-ne una de grossa, dir-la grossa, dir-ne una de les seves, dir-ne una de bombero

fer-ne una de l’alçada d’un campanar (p.ext.), cagar-la (p.ext.)

dir-ne una de les seves SV, dir grans disbarats

Sempre ha de dir-ne una de les seves per crear mala maror a casa

dir-ne una de grossa, dir-ne una de l’alçada d’un campanar, dir-ne una de bombero

fer-ne una de les seves (p.ext.), sortida d’emblanquinador (p.ext.), sortida de bombero (p.ext.), tenir-ne una per dir (p.ext.)

ésser un cas de consciència SV, dit d’un acte, d’un fet, etc., la legitimitat del qual és dubtosa / fet concret, real o fictici, entorn del qual hom no acaba de veure clar quin és el comportament que li exigeixen els principis que professa (IEC, EC)

És un cas de consciència de casar aquella noia amb aquell brètol / Acomiadar aquell treballador és un cas de consciència (IEC, *)

no tenir nom (p.ext.)

fer-la blava SV, fer quelcom inconvenient / fer-la grossa, fer-la com un cove (R-M, IEC)

Aquesta vegada sí que l’ha feta blava; no crec pas que pugui justificar la seva actuació (S’usa en pretèrit indefinit, en pretèrit perfet, en futur i en condicional) (R-M)

fer-la com un cove, fer-la grossa, fer-ne una de crespa, fer-la bona, fer un mal cuinat, fer-ne una com un cove, fer-la de l’alçada d’un campanar, fer-la d’ase i seca

fer una planxa (p.ext.)

fer-la bona SV, fer quelcom desencertat / fer un bon disbarat (R-M, IEC)

Ara sí que l’has feta bona! Has criticat el fill davant del seu pare / Demà, prepareu-vos, que la farem bona a la festa / La faríem bona si hi anéssim / Ahir, sí que la vam fer bona! (S’usa en pretèrit indefinit, en pretèrit perfet, en futur i en condicional. També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival) (R-M, *, *, *)

fer-la grossa, fer-la blava, fer un mal cuinat, fer-ne una de bona, fer-ne de totes, fer bon catxo, fer una planxa, fer-ne una de crespa, fer-la de l’alçada d’un campanar, fer-la d’ase i seca

fer-la com un cove SV, fer quelcom inconvenient / fer inconscientment un disbarat (R-M, EC)

L’he feta com un cove; he equivocat les adreces de dues cartes i totes dues persones es coneixen (S’usa en pretèrit indefinit, en pretèrit perfet, en futur i en condicional) (R-M)

fer-la blava, bollar-la, cagar-la, espifiar-la, fer una patinada, fer-ne una de bona, fer-ne una de crespa, fer-ne una com un cove, fer-la de l’alçada d’un campanar, fer-la d’ase i seca

fer-la d’ase i seca SV, fer una cosa malament i encara amb agreujants / fer un gran disbarat o una cosa molt irracional (A-M)

Quin disbarat! L’has fet d’ase i seca

fer un mal cuinat, fer-la blava, fer-la bona, fer-la com un cove, fer-la grossa

[Mall. (A-M)]

fer-la grossa SV, fer quelcom inconvenient / fer un disbarat o una malifeta important (R-M, A-M)

La va fer grossa, dient aquell comentari / La van fer tan grossa que no gosava tornar a casa per por que el castiguessin (S’usa en pretèrit indefinit, en pretèrit perfet, en futur i en condicional i també amb els modificadors ben o tan, o amb els quantificadors molt, força, etc. en posició preadjectival) (*, R-M)

fer-la blava, fer-ne una de crespa, fer-la de l’alçada d’un campanar, fer-ne una de grossa, fer-la bona, fer un mal cuinat, fer bon catxo, fer-ne una de bona, fer-la d’ase i seca

cagar-la (p.ext.), dir-ne una de grossa (p.ext.), dir-la grossa (p.ext.)

fer-ne una com un cove SV, fer inconscientment un disbarat (EC)

Va fer-ne una com un cove i ara es penedeix de com es va comportar

fer-la com un cove, fer-la blava, bollar-la, cagar-la, espifiar-la, fer una patinada, fer-ne una de bona, fer-ne una de crespa, fer-ne una com un cabàs

fer un mal cuinat SV, cometre un gros disbarat (IEC)

Aquest matí ha fet un mal cuinat, ha trencat el gerro de porcellana xinesa que tenien al rebedor

fer-la bona, fer-la blava, fer-la grossa, fer-la d’ase i seca

prendre (algú) en un mal llatí (p.ext.)

sortida d’emblanquinador SN, acció o dita completament fora de propòsit, contrària a la raó

Apa, que tens cada sortida d’emblanquinador! / Sempre et surt amb alguna sortida d’emblanquinador. Té cada idea!

sortida de to, sortida de bombero

dir-la de l’alçada d’un campanar (p.ext.), dir-ne una de les seves (p.ext.)

sortida de bombero SN, acció o dita completament fora de propòsit, contrària a la raó

Té cada sortida de bombero que n’hi ha per a pixar-se de riure / Sembla molt intel·ligent, però de vegades té unes sortides de bombero!

sortida d’emblanquinador, sortida de to

dir-la de l’alçada d’un campanar (p.ext.), dir-ne una de les seves (p.ext.)

[bombero: mot no registrat a l’IEC]

sortida de to SN, expressió usada per a referir-se a un comentari que no ve a tomb, que no té cap relació amb el que s’està dient

Té cada sortida de to! L’altre dia estàvem parlant de la mort d’aquell noi i de sobte comença a explicar-nos un acudit

sortida d’emblanquinador, sortida de bombero

sortir de to (p.ext.)