DIRIGIR-SE

anar a la volta (d’algun lloc) SV, prendre una embarcació el rumb o direcció d’aquell lloc (A-M)

Anam-nos-ne a la volta de Venècia (A-M)

tirar a la volta (d’algun lloc), fer proa, posar proa

encaminar els seus passos SV, encaminar-se (IEC)

L’assassí encaminarà els seus passos vers la casa de la que havia de ser la següent víctima (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

fer proa SV, la nau, dirigir-se vers una determinada direcció / dirigir-se el vaixell en tal o tal direcció (IEC, A-M)

Després de visitar Mallorca faran proa cap a Menorca / La més petita deia que li agradava fer proa a la mar perquè la barca feia saltirons / Li agradava fer proa al vent perquè notava l’aire a la cara

posar proa, anar a la volta (d’algun lloc), tirar a la volta (d’algun lloc)

posar proa SV, la nau, dirigir-se vers una determinada direcció / dirigir-se el vaixell en tal o tal direcció (IEC, A-M)

El vaixell va posar proa al port de Barcelona / Han posat proa cap a Amèrica aquest matí

fer proa, anar a la volta (d’algun lloc), tirar a la volta (d’algun lloc)

tirar a la volta (d’algun lloc) SV, prendre una embarcació el rumb o direcció d’aquell lloc (A-M)

Tira a la volta del port de Marsella

anar a la volta (d’algun lloc), fer proa, posar proa

tirar la via (d’algun lloc) SV, dirigir-se a tal o tal lloc (A-M)

Volgueren tirar la via de la muntanya

posar-se en camí (p.ext.)