DIRIGIR

dur la balla SV, ésser capdavanter (R-M)

A en Joan li agrada dur la balla en tot

portar la batuta, menar la dansa, portar el rem, portar el timó, portar la bandera, portar les regnes, tenir el timó, tenir les regnes

dur la doma (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

fer i desfer SCoord, obrar amb llibertat completa, sense discussió (A-M)

L’únic que aquí pot fer i desfer és el gerent / Aquell fa i desfà al seu gust (R-M, EC)

portar la batuta, remenar les cireres, tenir la paella pel mànec, ésser de l’olla, remenar l’olla, tallar i cosir

tenir les mans lliures (p.ext.)

menar la dansa SV, dirigir un afer (Fr)

Aquest programa el dirigirà ell, li agrada menar la dansa

portar la batuta, portar la bandera, portar el rem, portar el timó, portar les regnes, tenir el timó, dur la balla, tenir les regnes, ésser l’amo del ball

portar el rem SV, dirigir / ésser el cap, el guia, d’alguna cosa (R-M, *)

Si el fill gran deixa la fàbrica, a veure qui portarà el rem, perquè el pare ja no se’n cuida i l’altre fill és un tarambana que tan aviat és aquí com volta pel món (R-M)

portar la batuta, menar la dansa, dur la balla, portar el timó, portar la bandera, portar les regnes, tenir el timó, tenir les regnes

portar el timó SV, governar / dirigir la conducta d’algú o d’alguna cosa (R-M, *)

A l’oficina, és ella qui porta el timó / És una bona dona, però no sap portar el timó de la casa; no se sap organitzar la feina / En aquella entitat no se sap qui mena el timó! (També s’usa amb els verbs dur i menar) (*, R-M)

portar la batuta, tenir el timó, portar la bandera, tenir les regnes, menar la dansa, ésser de l’olla, portar el rem, portar les regnes

prendre el timó (p.ext.), dur la doma (p.ext.)

portar la bandera SV, ésser el guia, el cap d’alguna cosa (IEC)

En qualsevol activitat cultural del seu barri, sempre és ell qui porta la bandera; no es cansa mai de treballar pels altres / Duu la bandera de la defensa dels drets humans des de fa anys (També s’usa amb el verb dur) (R-M, *)

portar la batuta, portar el timó, menar la dansa, tenir les regnes, tenir el timó, dur la balla, portar el rem, portar les regnes

portar la batuta SV, governar, dirigir (R-M)

No es conforma d’ocupar un segon lloc; en tot vol portar la batuta i ésser la figura central / Duia la batuta del comunisme al seu país (També s’usa amb el verb dur) (R-M, *)

portar les calces, portar les regnes, portar el timó, portar la bandera, portar el rem, fer i desfer, dur la balla, portar la veu cantant, remenar les cireres, menar la dansa, tenir les regnes, tenir el timó

portar la veu cantant SV, portar la iniciativa / ésser el qui parla pels altres o hi té la iniciativa (IEC, EC)

En aquests casos molts no saben què han de fer, però sempre hi ha algú que porta la veu cantant i proposa solucions / De tot el grup, qui duu la veu cantant és ell (També s’usa amb el verb dur) (R-M, *)

portar la batuta

portar les regnes SV, governar / ésser el cap, el guia, d’alguna cosa (R-M, *)

Es massa jove, encara, per portar les regnes d’un negoci tan important com aquell / Portar les regnes de l’estat / El capità duu les regnes de l’equip (També s’usa amb el verb dur) (R-M, EC, *)

portar la batuta, menar la dansa, dur la balla, portar el rem, portar el timó, portar la bandera, tenir el timó, tenir les regnes

posar-se al davant (d’alguna cosa) SV, prendre la direcció d’un afer o qüestió / prendre-la pel seu compte, assumir-ne la direcció i responsabilitat (R-M, A-M)

És un home molt eficient i ara s’ha posat al davant d’una secció / Ha volgut posar-se al davant de la comissió per seguir-ne bé tots els treballs (R-M)

prendre el timó

anar al davant (d’alguna cosa) (p.ext.), posar-se les calces (d’algú) (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]

tenir el timó SV, portar la direcció (Fr)

A ell sempre li ha agradat tenir el timó. Proposa’l per al càrrec

portar el timó, tenir les regnes, portar la batuta, portar la bandera, menar la dansa, dur la balla, portar el rem, portar les regnes

prendre el timó (p.ext.)

tenir les regnes SV, portar la direcció (Fr)

Qui té les regnes del negoci és el seu soci perquè té la majoria de les accions

portar les regnes, portar la batuta, portar la bandera, tenir el timó, portar el timó, dur la balla, menar la dansa, portar el rem