DIRIGINT-SE

de cara a SP, dirigint-se a / dirigint-se cap a un punt determinat (R-M, *)

El pendent baixa pel nord de cara al riu (R-M)

camí dret, en direcció (a algun lloc)

davant davant (p.ext.)