DIRIGINT

al capdavant de SP, al davant d’un grup, d’un moviment, etc. (R-M)

S’ha originat una protesta contra l’estat deficient d’aquella escola i els mestres van al capdavant / Anava al capdavant de la colla / Es posà al capdavant del grup / Era al capdavant (El complement és opcional) (R-M, Fr, EC, *)

al davant de, a primera línia, al front de, de primer, a l’avantguarda de

al davant de SP, dirigint / locució emprada per a referir-se a la direcció d’un moviment, d’un grup, d’una empresa, etc. (R-M, *)

Al davant d’aquesta empresa hi ha un bon professional / Aquesta orquestra ha guanyat molt d’ençà que té al davant un bon director (El complement és opcional) (*, R-M)

al capdavant de, a primera línia, al front de

a l’avantguarda de (p.ext.)

al front de SP, encapçalant un grup o acció (R-M)

Han posat el fill gran al front de tot el negoci (R-M)

al capdavant de, al davant de, de primer, a primera línia

a l’avançada (p.ext.)