DIRIGENT

cap gros SN, qui té un càrrec superior (R-M)

Aquest home és un cap gros de l’empresa, un dels principals accionistes / Si el coneixes, no tindràs problemes: és un cap gros del taller (R-M)

peix gros

tallar el bacallà (p.ext.), la plana major (p.ext.)

la plana major SD, conjunt de dirigents i càrrecs principals d’un partit polític, d’una corporació, etc. (EC)

La plana major estudiava les tàctiques apropiades per a rebutjar els atacs dels enemics / La plana major del poble es va reunir per a discutir sobre la discoteca que molestava els veïns (R-M, *)

cap gros (p.ext.), peix gros (p.ext.), home de pes (p.ext.), home de valor (p.ext.), les forces vives (p.ext.), els deu mil de dalt (p.ext.)