DIR

bufar-li (alguna cosa) l’orella (a algú) SV, parlar a algú en veu baixa o aconsellant-li alguna cosa d’amagat (A-M)

Li ha bufat la resposta a l’orella / Va bufar el resultat a l’orella de la seva amiga i aquesta aprovarà / A mig de l’examen ha bufat la pregunta 2 a la Isabel (També s’usa amb la forma bufar (alguna cosa, a algú))

fer saber (alguna cosa, a algú) (p.ext.), a cau d’orella (p.ext.)

buidar el pap SV, dir tot el que es vol dir / desfogar-se parlant / dir tot allò que hom pensa d’un determinat afer (IEC, A-M, EC)

Feia temps que volia buidar el pap i no podia; avui, per fi, ho ha explicat tot / Ha callat molt, però a la fi ha buidat el pap / Volia saber tota la veritat, i li va fer buidar el pap (R-M, EC, *)

buidar el sac, donar gust a la boca, treure la verinada, fer la verinada, no deixar-ne ni una al païdor, no quedar-ne ni una al païdor

portar (alguna cosa) al pap (ant.), quedar curt (ant.), treure-li (alguna cosa) del pap (a algú) (inv.), descarregar el cor (p.ext.), treure (alguna cosa) del pap (p.ext.), portar-ne una al pap i una altra al sac (p.ext.)

deixar caure (alguna cosa) SV, insinuar / dir en públic (una cosa) per veure quin efecte fa (R-M, IEC)

Com qui no diu res va deixar caure que pensa comprar un pis per a cada filla; vol decidir els gendres a casar-se (R-M)

deixar anar (alguna cosa)

parlar amb mitges paraules (p.ext.)

no deixar-ne ni una al païdor SV, dir-ho tot, no deixar res sense dir

Explica-ho tot sense descuidar-te res. No en deixis ni una al païdor

no quedar-ne ni una al païdor, buidar el pap, donar gust a la boca

quedar curt (ant.), treure (alguna cosa) del pap (p.ext.), portar-ne una al pap i una altra al sac (p.ext.), no descalçar-se (p.ext.)

no quedar-ne ni una al païdor O, dir-ho tot / no deixar res sense dir (Fr, A-M)

El delinqüent ho ha explicat detalladament als policies, no se n’ha quedat ni una al païdor

buidar el pap, no deixar-ne ni una al païdor

portar-ne una al pap i una altra al sac (p.ext.)

treure (alguna cosa) del pap SV, dir alguna cosa (Fr)

Va treure aquella informació del pap i es va quedar tan ample

treure-li (alguna cosa) del pap (a algú) (inv.), no deixar-ne ni una al païdor (p.ext.), buidar el pap (p.ext.)