DINS

a bord SP, dins d’un vaixell, dins d’una aeronau (IEC)

Dormir a bord / Quan serem a bord (IEC)

de bord (p.ext.), a coberta (p.ext.)

de bord SP, del vaixell, de l’aeronau (IEC)

Els homes de bord / Els instruments de bord (IEC, EC)

a bord (p.ext.)