DINER

al comptat SP, pagant al moment de la compra (IEC)

No vol deutes ni ajornaments; tot ho vol pagar al comptat / Venda al comptat (R-M, IEC)

en efectiu, bitllo-bitllo, trinco-trinco, en metàl·lic, diner viu, diners comptants

toquem i toquem (p.ext.), a terminis (p.ext.), a crèdit (p.ext.), a l’acte (p.ext.), al moment (p.ext.), de cop (p.ext.), a espera (p.ext.)

diner crida diner O, expressió que indica que posseir prou diners és la base per a fer-ne més (EC)

Per a posar un negoci cal tenir una bona base econòmica; el diner crida diner

diner fa diner

diners criden diners (v.f.)

diner fa diner O, expressió que indica que posseir prou diners és la base per a fer-ne més (EC)

—Com pot ser que s’hagi canviat el cotxe? —Mira, diner fa diner

diner crida diner

diners fan diners (v.f.)

diner negre SN, diner no declarat, de procedència il·legal o fraudulenta / diners no declarats al fisc (EC, IEC)

Dirigeix una empresa dedicada a blanquejar diner negre i qualsevol dia el trobarem a la presó

fer compares i comares (p.ext.), en negre (p.ext.), treball de sapa (p.ext.)

diners tiradors SN, diners disponibles per a gastar-los sense necessitat (Fr)

Té guardats 500 euros com a diners tiradors / Quan tingui deu mil pessetes tiradores em compraré aquell aparell de fotografia (També s’usa especificant una quantitat de diners) (*, Fr)

en efectiu SP, en diner comptant o en paper moneda (IEC)

Jo li donava un taló, però es va estimar més cobrar en efectiu per no haver d’anar al banc (R-M)

al comptat, en metàl·lic, diner viu, diners comptants

en metàl·lic SP, en diner de curs legal; en efectiu (EC)

Com ho pagarà, en metàl·lic o amb targeta de crèdit?

en efectiu, al comptat, diner viu, diners comptants

en negre (p.ext.), en espècies (p.ext.)

provisió de fons SN, remissió de fons que el lliurador d’una lletra fa al lliurat perquè aquest l’atengui al venciment (IEC)

En Pere ha demanat una provisió de fons al banc / El jutge li va fer deixar 6.000 euros de provisió de fons si volia la llibertat condicional

una milionada SQ, quantitat extraordinàriament gran de diners (EC)

Ha fet molts diners: una milionada / Els que es dedicaven al contraban de tabac van fer una milionada (EC, *)