DILACIÓ

Déu ajut quan O, expressió emprada per a manifestar que una cosa ha de trigar a realitzar-se / expressió que indica que una cosa ha de tardar a esdevenir-se o s’esdevindrà difícilment (IEC, EC)

Fas bé de demanar el subsidi, però Déu ajut quan te’l concediran / Diuen que aprovaran aquesta nova llei, però Déu ajut quan! / Déu ajut quan vindran (R-M, R-M, EC)

vés a saber, qui sap

ja en parlarem O, expressió que indica que alguna cosa ha de tardar a esdevenir-se o s’esdevindrà difícilment

De moment et quedes en aquest departament i, del trasllat, ja en parlarem! / Ara tinc molta pressa, demà ja en parlarem

demà serà un altre dia

ja ho trobarem (p.ext.), al collir les figues ens veurem (p.ext.)

ja ho trobarem O, expressió usada per a indicar que hom està d’acord a cloure un compte, a cobrar un deute més tard / expressió per a proposar un cobrament (EC, R-M)

No tinc canvi per a tornar-te; no m’ho paguis, ja ho trobarem un altre dia (R-M)

al collir les figues ens veurem (p.ext.), ja en parlarem (p.ext.)

no trobar el moment (de fer alguna cosa) SV, deixar per a un altre moment l’execució d’alguna cosa, diferir

Fa dies que vull anar al cinema, però no trobo el moment de fer-ho / Treballant tantes hores, no troba mai l’hora d’anar a comprar (També s’usa amb la forma no trobar l’hora (de fer alguna cosa))

no veure el moment (de fer alguna cosa)

deixar refredar (alguna cosa) (p.ext.)