DIGERIR

caure bé (a algú) SV, fer bon profit a la digestió (A-M)

La verdura sempre cau bé / Aquestes postres li han caigut molt bé, a la Maria (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

posar-se-li bé (a algú), assentar-se-li bé (a algú), fer profit (a algú), fer bon ventrell (a algú)

caure malament (a algú) (ant.)

fer bon ventrell (a algú) SV, (un menjar) assentar-se bé (EC)

Les pomes sempre fan bon ventrell a tothom

posar-se-li bé (a algú), fer-se llepadís (d’alguna cosa), llepar-se’n els dits, llepar-se’n els bigotis, caure bé (a algú), assentar-se-li bé (a algú), fer profit (a algú)

assentar-se-li malament (a algú) (ant.), caure malament (a algú) (ant.)