DIFUNT

al cel lo vegem O, es diu piadosament en anomenar una persona difunta / es diu per a expressar el desig de retrobar-se amb un difunt proper (A-M, *)

El meu marit, al cel lo vegem, sempre va fer el possible perquè els meus fills tinguessin un plat de sopa a casa

al cel sia (p.ext.), tant de bé li ha fet Déu (p.ext.), en pau descansi (p.ext.), Déu el tingui al cel (p.ext.), Déu el tingui a la glòria (p.ext.)