DIFICULTAT

bocí de mal empassar SN, [ésser] difícil d’admetre / qüestió difícil, desagradable (R-M, EC)

Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar, fins i tot va caure malalt / Aquest contratemps és un bocí de mal empassar / Quin bocí de mal empassar, aquest disgust! (R-M, *, *)

bocí de mal pair, os de mal rosegar, mal bocí

nus gordià (p.ext.)

bocí de mal pair SN, [ésser] difícil d’admetre / qüestió difícil, desagradable (R-M, EC)

Arruïnar-se va ser un bocí de mal pair

bocí de mal empassar, os de mal rosegar, pitjor que taca d’oli, mal bocí

nus gordià (p.ext.)

cercle viciós SN, situació sense sortida en la qual les possibles solucions no poden ésser obtingudes sinó per mitjà d’aquestes mateixes solucions / raonament que es basa en una premissa que suposa la conclusió que ha d’ésser demostrada (EC, IEC)

L’explicació ha caigut en un cercle viciós

carreró sense sortida, ésser un peix que es mossega la cua

ésser el pont dels ases SV, dificultat que es troba en alguna ciència, on s’encallen molts i es desanimen a continuar endavant (EC)

Aquesta part de l’assignatura de matemàtiques és el pont dels ases; la majoria dels alumnes s’hi queden encallats (R-M)

ésser un os

ésser un peix que es mossega la cua SV, ésser un cercle viciós / situació sense sortida en la qual les possibles solucions no poden ésser obtingudes sinó per mitjà d’aquestes mateixes solucions (EC, *)

No troba feina perquè no sap anglès i no en pot aprendre perquè no té diners, és un peix que es mossega la cua (També s’usa amb la forma ésser el peix que es mossega la cua)

cercle viciós

carreró sense sortida (p.ext.)

estar ben posat SV, ironitza sobre el fet de tenir dificultats (R-M)

Si ha de posar-se a casa els fills del seu germà, estarà ben posat, pobre home!: no li bastarà pas el sou / Ja estem ben posats, ja, amb el fill que tenim (R-M, *)

estar fresc (algú)

estar fresc (algú) SV, trobar-se en dificultats o molèsties / estar en una situació difícil, dificultosa de resoldre (R-M, EC)

Estàs fresc si creus que et trucarà per demanar-te perdó / Si el vols esperar que acabi, estàs ben fresc! És capaç de trigar dues hores (Sovint s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival) (*, R-M)

estar llest, estar ben posat, estar arreglat (algú), estar cuit (algú), estar acabat (algú)

les de Caïm SD, expressió usada per a referir-se a les angúnies, dificultats, etc., que hom ha patit

Vam patir les de Caïm amb la malaltia de la Gemma; afortunadament ara ja s’ha recuperat (S’usa normalment amb els verbs passar, patir, sofrir, etc.)

mal trago, mal pas, mal bocí

passar-la negra (p.ext.)

no haver-se’n vist mai de més fresques SV, trobar dificultats inesperades / ho diu el qui es troba en una situació estranya, nova per a ell, de la qual veu difícil sortir (R-M, A-M)

El van deixar sol a menar la barca i no se n’havia vist mai de més fresques; no sabia què fer amb els rems (També s’usa amb la forma no haver-se’n vist mai de tan fresques) (R-M)

no haver-se’n vist mai de tan verdes

no haver-se’n vist mai de tan verdes SV, no haver-se trobat mai en semblants circumstàncies o dificultats / no haver-se trobat mai en tals circumstàncies, en tal perill, en tals dificultats (IEC, A-M)

Ara ha de cuidar la seva mare malalta, no se n’ha vist mai de tan verdes

no haver-se’n vist mai de més fresques

nus gordià SN, dificultat que no pot ésser resolta d’una manera normal (EC)

Aquest problema té un bon nus gordià

bocí de mal pair (p.ext.), bocí de mal empassar (p.ext.), os de mal rosegar (p.ext.)

os de mal rosegar SN, qüestió difícil, desagradable

El divorci dels seus pares va ser un os de mal rosegar

bocí de mal empassar, bocí de mal pair, os dur de rosegar, mal bocí

pitjor que taca d’oli (p.ext.), nus gordià (p.ext.)

temps difícils SN, temps en què es viu malament / temps de grans dificultats per a guanyar-se la vida o per a portar avant alguna empresa (IEC, A-M)

Després de divorciar-se del seu marit, va passar uns temps difícils abans no va refer la seva vida

temps de vaques magres

temps difícil (v.f.)

trobar barra de cap SV, trobar una gran resistència / trobar resistència forta (IEC, A-M)

Ara sí que hem trobat barra de cap; aquest impediment és insalvable si no renovem tots els mitjans / Ell estava decidit a tirar endavant el projecte, però ha trobat barra de cap i l’ha hagut de deixar (R-M)

trobar taps (en alguna cosa) (p.ext.), trobar pèls (en alguna cosa) (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]