DIFICULTÓS

costar el bec i les ungles SV, ésser molt difícil d’executar o d’obtenir / costar molt, presentar grans dificultats (R-M, A-M)

Aquesta carrera segur que costa el bec i les ungles poder-la acabar / Que no cregui poder acabar la carrera fàcilment; el darrer curs li costarà el bec i les ungles (*, R-M)

costar es bec de ses ungles (Mall.)

costar es bec de ses ungles SV, costar molt (A-M)

Aquest canvi li costarà es bec de ses ungles

costar el bec i les ungles

[Men. (A-M)]

feina de negres SN, tasca o treball que resulta dificultós

El pentinat de la núvia era feina de negres / Aquella tasca era de negres (També s’usa ometent el nom feina)

treball de benedictí

costar Déu i ajuda (p.ext.), caldre Déu i ajut (p.ext.), veure’s negre (p.ext.)