DIFERENT

altra cosa SQ, molt diferent (EC)

Altra cosa era el port d’aquell temps (EC)

com de la nit al dia (p.ext.), assemblar-se com un ou i una castanya (p.ext.), no és tot u això que allò (p.ext.)

altre que SQ, diferent de (EC)

Tota vocal altra que «a» (EC)

tot altre que (p.ext.), no altre que (p.ext.)

com d’un mort a un viu SAdv, haver-hi gran diferència entre una cosa o persona i una altra (A-M)

Pel que fa a destresa amb les eines, entre ells hi ha com d’un mort a un viu

com de la nit al dia

com dues gotes d’aigua (ant.)

com de la nit al dia SAdv, molt diferents / expressió comparativa usada per a indicar que dues persones o dues coses difereixen molt l’una de l’altra (R-M, IEC)

Els criteris d’ambdós són com de la nit al dia; no coincideixen en res / Entre la seva actitud i la teva hi ha una diferència com de la nit al dia (R-M, EC)

com d’un mort a un viu, assemblar-se com un ou i una castanya, estar als antípodes

com la nit i el dia (v.f.), com dues gotes d’aigua (ant.), no tenir-hi verd ni sec (amb algú) (p.ext.), altra cosa (p.ext.), ésser els dos pols (p.ext.)

ésser farina d’altre sac SV, ésser cosa de molt diferent classe de la que es parlava (A-M)

Això que dius ara és farina d’altre sac; no té res a veure amb el que dèiem abans

ésser figues d’un altre paner, ésser figues d’altre sostre

ésser figues d’altre sostre SV, es diu per a significar: «Això és una altra cosa, això és molt diferent del que pensàvem o del que dèieu» (A-M)

Això que em dius són figues d’altre sostre

ésser farina d’altre sac

ésser figues d’un altre paner (Or., Occ., Val., Men.)

[Mall. (A-M)]

ésser figues d’un altre paner SV, tractar-se d’una altra qüestió / això muda d’espècie, és tot altre del que hom deia (R-M, IEC)

Està bé que reclamin més sou, però voler que es canviï l’horari, són figues d’un altre paner; no ho aconseguiran fàcilment (També s’usa amb la forma ésser figues d’altre paner) (R-M)

ésser farina d’altre sac, haver-hi biaix, no ésser igual manxar que tocar l’orgue

tenir a veure amb (ant.), aquesta figa no és per a aquest paner (p.ext.)

ésser figues d’altre sostre (Mall.)

[Or., Occ., Val., Men. (A-M), Mall.]

ésser l’ovella negra SV, algú, no ésser vist amb bons ulls a causa de les característiques que el diferencien dels altres

Com que era artista, els veïns consideraven que era l’ovella negra de l’escala

haver-hi biaix SV, haver-hi diferència entre dues coses (R-M)

D’això que tu dius a allò que ell afirma hi ha biaix; són coses ben diferents / Entre les dues propostes hi ha molt de biaix (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal) (R-M, *)

ésser figues d’un altre paner

haver-hi coses i coses SV, haver-hi coses diferents d’altres coses, d’una altra mena

En aquella botiga hi ha coses i coses; no tot val la pena / Al mercat hi ha préssecs i préssecs, compra els de Lleida (També s’usa amb altres noms que denoten tant entitats físiques com abstractes. Cal usar el mateix nom en els dos termes de la coordinació)

haver-hi persones i persones (p.ext.)

haver-hi persones i persones SV, haver-hi persones diferents d’altres persones, d’una altra mena

Afortunadament no tothom és igual; hi ha persones i persones / Haver-hi dones i dones / A l’escola hi ha alumnes i alumnes (També s’usa amb altres noms que denoten éssers animats. Cal usar el mateix nom en els dos termes de la coordinació) (*, IEC, *)

haver-hi coses i coses (p.ext.)

no és tot u això que allò O, això és tota altra cosa que allò (EC)

Comparant els discursos dels dos candidats, no és tot u això que allò

tenir a veure amb (ant.), altra cosa (p.ext.)

no ésser igual manxar que tocar l’orgue O, diferent / ésser molt diferents dues coses (Fr, *)

Això que em dius és molt diferent del que em deies ahir, no és igual manxar que tocar l’orgue

ésser figues d’un altre paner

manxar i tocar l’orgue (p.ext.)