DIFAMAR

cobrir (algú) de llot SV, difamar greument (algú) (EC)

Van cobrir el seu company de llot i li van fer la vida impossible tant com van poder / Després de cobrir-lo de llot, el van abandonar

arrossegar (algú) pel llot, tirar grapats de llot (a algú), dir foc i flamada (d’algú)

dir foc i flamada (d’algú) SV, dir mil penjaments o insolències d’algú (A-M)

No entenc com s’hi ha pogut casar, si en deia foc i flamada, d’ell!

dir penjaments (d’algú), dir mal (d’algú), dir fàstics (d’algú), cobrir (algú) de llot, posar (algú) com un pedaç brut, tirar grapats de llot (a algú)

[Val. (A-M)]

posar (algú) com un pedaç brut SV, malfamar algú, dir-li o dir-ne grans penjaments (A-M)

Va posar l’Albert com un pedaç brut, però després li va demanar perdó / El va deixar com un pedaç brut perquè abans l’havia ofès (També s’usa amb el verb deixar)

deixar (algú) com un drap brut, deixar (algú) a l’altura del betum, dir foc i flamada (d’algú)

tirar grapats de llot (a algú) SV, difamar greument (EC)

Es dediquen a tirar grapats de llot a la gent. Sempre estan calumniant

cobrir (algú) de llot, arrossegar (algú) pel llot, arrossegar (algú) pel fang, llevar-li la pell (a algú), dir foc i flamada (d’algú)