DIFAMADOR

ésser un serpeta SV, dit d’una persona malèvola i difamadora (EC)

Tot el barri sabia que aquell home era un ser-peta i ningú ja no es creia res del que deia

mala llengua, llengua serpentina, llengua viperina

llengua d’escorpí SN, detractor / persona maldient, que malparla traïdorament (R-M, *)

El seu cosí és llengua d’escorpí; parla malament de tothom (R-M)

mala llengua, llengua verinosa, llengua d’escurçó, llengua de ganivet, llengua esmolada, llengua viperina

llengua d’escurçó SN, persona maldient, que malparla traïdorament / llengua que malparla traïdorament o fent molt de mal moral al proïsme (IEC, A-M)

Aquest noi és llengua d’escurçó; sempre malparla de tothom (També s’usa amb el nom serp)

llengua d’escorpí, llengua verinosa, llengua de ganivet, llengua serpentina, llengua viperina, mala llengua

llengua de ganivet SN, persona maldient (A-M)

Aquest xicot és un llengua de ganivet: no para de parlar malament de tothom

llengua d’escurçó, llengua d’escorpí, mala llengua, llengua esmolada

llengua esmolada SN, persona maldient

Està fet un llengua esmolada, mai no parla bé de la gent

llengua d’escorpí, llengua de ganivet, llengua verinosa

fer córrer la llengua (p.ext.)

llengua serpentina SN, persona maldient (IEC)

Està fet un bon llengua serpentina el teu germà, sempre està criticant els seus amics

llengua d’escurçó, mala llengua, llengua viperina, ésser un serpeta

llengua verinosa SN, difamador / persona que té propensió a la maldiença (Fr, *)

Millor que no et prenguis malament tot el que diu, perquè aquest noi és una llengua verinosa

llengua d’escorpí, mala llengua, llengua d’escurçó, llengua esmolada, llengua viperina

llengua viperina SN, llengua que parla molt maliciosament, amb malvolença (A-M)

És molt xafarder i a més té una llengua viperina

llengua d’escurçó, mala llengua, llengua d’escorpí, llengua verinosa, llengua serpentina, ésser un serpeta

fer córrer la llengua (p.ext.)

mala llengua SN, persona maldient (IEC)

La seva germana és una mala llengua, només sap maldir de la seva família / Males llengües diuen que ho ha fet ell (*, IEC)

llengua d’escorpí, llengua verinosa, llengua d’escurçó, llengua de ganivet, llengua serpentina, llengua viperina, ésser un serpeta

ésser un sedasser (p.ext.), la gaseta del barri (p.ext.)