DIFÍCIL

costar Déu i ajuda SV, costar molt i molt / costar molta pena o treball, ésser molt difícil (IEC, A-M)

Costa Déu i ajuda dissuadir-lo del seu intent (També s’usa amb la forma costar Déu i ajut) (IEC)

caldre Déu i ajut

ésser bufar i fer ampolles (ant.), ésser com donar palla a la mula (ant.), ésser pa i nous (ant.), ésser pa sucat amb oli (ant.), feina de negres (p.ext.), treball de benedictí (p.ext.)

de mal (fer alguna cosa) SP, difícil de fer (IEC)

Això fa de mal dir / Amb aquesta llana el jersei és de mal fer / Aquesta fusta és de molt mal treballar (S’usa com a complement dels verbs ésser i fer) (EC, *, *)

de bon (fer alguna cosa) (ant.), de mal pelar (p.ext.), fer-se costerut (a algú) (p.ext.)

de mal pelar SP, [resultar] difícil de fer (R-M)

Aquesta qüestió és de mal pelar; no sé com podrem solucionar-la / Aquest problema fa de mal pelar / És un afer de mal pelar (Sovint s’usa com a complement dels verbs ésser i fer) (R-M, *, *)

dur de rosegar, ésser peluda (alguna cosa)

de mal (fer alguna cosa) (p.ext.)

dur de rosegar SA, difícil de passar (R-M)

Li serà dur de rosegar que l’hagin destituït (R-M)

os dur de rosegar, dur de pelar, ésser un os, de mal pelar

ésser com l’orgue de Sollana, que sempre li falta una tecla o altra SV, ésser una cosa difícil de posar així com cal, d’enllestir-se, d’estar a punt (A-M)

La resolució d’aquest tema és com l’orgue de Sollana, que sempre li falta una tecla o altra; mai no acaba d’estar enllestit (També s’usa amb la forma semblar l’orgue de Sollana, que sempre li falta una tecla o altra)

[Val. (A-M)]

ésser peluda (alguna cosa) SV, difícil, ple de complicacions (EC)

És un tema pelut / Era un assumpte molt pelut (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadjectival i amb els noms afer, assumpte, problema, tema, etc. com a subjecte) (*, EC)

de mal pelar

tenir-ho pelut (inv.), tenir-ho malparat (inv.)

ésser un os SV, ésser una qüestió difícil, desagradable, etc. (IEC)

Aquesta assignatura és un os; no hi ha ningú que l’estudiï de gust / Aquesta assignatura és l’os de la carrera (També s’usa amb la forma ésser l’os) (R-M)

dur de rosegar, os dur de rosegar, ésser el pont dels ases

ésser una maria (ant.), rosegar l’os (p.ext.)

fer-se costerut (a algú) SV, esdevenir de mal fer, difícil (una cosa) (EC)

Aquest arranjament s’ha fet molt costerut (IEC)

fer-se-li una muntanya (a algú)

de mal (fer alguna cosa) (p.ext.)

fer-se-li una muntanya (a algú) SV, semblar difícil alguna cosa a algú (R-M)

Només pensa en el viatge que ha d’emprendre; anar a una terra tan llunyana se li fa una muntanya; està preocupat (R-M)

fer-se costa amunt (a algú), venir coster (a algú), venir costa amunt (a algú), fer-se costerut (a algú)

haver-hi pena de la vida SV, comportar dificultat o perill (R-M)

Els dies de pluja hi ha pena de la vida a cercar un taxi; no se’n troba cap de lliure / Quan hi ha boira, hi ha pena de la vida a anar amb auto / Amb gent així hi ha pena de la vida (R-M, R-M, *)

pena de mort

os dur de rosegar SN, [ésser] una qüestió difícil, desagradable, etc. (IEC)

Que el fessin fora de la feina d’aquella manera ha estat un os dur de rosegar / Aquesta assignatura és un os dur, s’ha d’esforçar molt per aprovar-la (El complement preposicional és opcional)

ésser un os, dur de rosegar, os de mal rosegar

rosegar l’os (p.ext.), donar més faena que un porc solt (p.ext.)

tenir-ho malparat SV, trobar-se en situació difícil (R-M)

Vol intentar entrar a treballar en aquella fàbrica, però ara ho té malparat, perquè suprimeixen personal (R-M)

tenir mala peça al teler, tenir-ho pelut, tenir-ho negre

ésser peluda (alguna cosa) (inv.)

tenir mala peça al teler SV, trobar-se en una situació difícil (IEC)

Si algú els denuncia, tenen mala peça al teler; no s’escaparan d’una bona multa (R-M)

tenir-ho malparat

veure’s negre SV, posat en gran dificultat (A-M)

Em veig negre per a cobrar-li el que em deu / Em vaig veure negre per a sortir-me’n (Fr, EC)

veure’s verd

veure-ho negre (p.ext.), feina de negres (p.ext.)