DICTADURA

cop de sabre SN, dictadura militar (R-M)

Hi ha situacions que no es poden arranjar amb un cop de sabre; cal solucionar les causes del malestar social / Encara hi ha qui pensa que els països funcionen bé amb cop de sabre (R-M)

mà dura (p.ext.), estat de guerra (p.ext.), cop de força (p.ext.), cop d’estat (p.ext.), estat de prevenció (p.ext.)