DIANA

toc de diana SN, diana / toc a punta de dia per a despertar els soldats (EC, *)

Quan donen el toc de diana tothom ha de llevar-se

toc de retreta (ant.), tocar diana (p.ext.)