DEURE

deixar a deure SV, fórmula que s’usa per a indicar el fet de no pagar

Va deixar a deure 50 euros

quedar a deure

estar endeutat fins al coll (p.ext.), tenir més deutes que el govern (p.ext.)

el camí dret SD, regla que traça el deure (EC)

Sigues honrat i no deixis el camí dret (EC)

anar per bon camí (p.ext.), torçar (algú) del camí dret (p.ext.), anar pel camí dret (p.ext.)

quedar a deure SV, no pagar / deure una part del deute original, després de pagar-ne una part (R-M, Fr)

Aquell home ha marxat de la dispesa i ha quedat a deure els darrers dos mesos (R-M)

deixar a deure

quedar cabals (ant.), estar endeutat fins al coll (p.ext.), tenir més deutes que el govern (p.ext.), quitament i espera (p.ext.)