DETALLISTA

al detall SP, en petites quantitats (IEC)

És un establiment que no ven al detall; només ven als majoristes (R-M)

a la menuda

a l’engròs (ant.), al major (ant.)