DETALLADAMENT

a boca plena SP, amb totes les paraules, sense suprimir res d’allò que es vol dir (A-M)

Li ho va dir tot a boca plena (S’usa normalment amb els verbs dir, parlar, etc.)

amb tots els ets i uts

amb pèls i senyals SP, de manera minuciosa / [conèixer-la (o descriure-la)] amb tots els detalls (R-M, EC)

Li va descriure tota la casa amb pèls i senyals; semblava que ell mateix ja l’havia vista / Va explicar l’assassinat amb tots els pèls i senyals (S’usa normalment amb els verbs conèixer, descriure, explicar, narrar, saber, etc. i també amb la forma amb tots els pèls i senyals) (R-M, *)

amb tots els ets i uts, per menut, pèl per pèl, cosa per cosa, de cosa en cosa, en detall, espès i menut, fil per randa, per peces menudes, fil per agulla, punt per agulla

per sobre (ant.)

amb tots els ets i uts SP, amb tots els detalls, sense faltar-hi res (IEC)

Li van exigir que expliqués amb tots els ets i uts el que havia succeït (S’usa normalment amb els verbs conèixer, descriure, explicar, narrar, saber, etc.) (R-M)

fil per randa, per menut, amb pèls i senyals, sense faltar-hi res, cosa per cosa, de cosa en cosa, en detall, espès i menut, pèl per pèl, per peces menudes, a boca plena

per sobre (ant.); cent per cent (p.ext.); el què i el com (p.ext.); el com, el quan i el perquè (p.ext.); el com i el quan (p.ext.); del tot (p.ext.); al peu de la lletra (p.ext.)

cosa per cosa SN, detalladament, una cosa després de l’altre i sense deixar-ne cap (EC)

Torna-li a explicar cosa per cosa perquè em sembla que no ho ha entès i no ho farà bé / Vés-ho empaquetant tot cosa per cosa (R-M, EC)

de cosa en cosa, en detall, amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts, espès i menut, fil per randa, pèl per pèl, per peces menudes, punt per punt, mot a mot

de cosa en cosa SP, detalladament, una cosa després de l’altra i sense deixar-ne cap (EC)

Cal embolicar-ho tot de cosa en cosa

cosa per cosa, en detall, amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts, espès i menut, fil per randa, pèl per pèl, per peces menudes

en detall SP, de manera minuciosa (R-M)

Demà m’ho podràs explicar en detall; ara tinc molta pressa i no puc aturar-me. (S’usa normalment amb els verbs conèixer, descriure, explicar, narrar, saber, etc.) (R-M)

per menut, fil per randa, de cosa en cosa, cosa per cosa, amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts, espès i menut, pèl per pèl, per peces menudes

amb deteniment (p.ext.)

espès i menut SCoord, molt detalladament (R-M)

No ens podem precipitar; abans de decidir-nos n’hem de parlar espès i menut (S’usa normalment amb els verbs conèixer, descriure, explicar, narrar, saber, etc.) (IEC)

amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts, cosa per cosa, de cosa en cosa, en detall, fil per randa, pèl per pèl, per peces menudes

fil per randa SN, amb tots els detalls, minuciosament (IEC)

Com que nosaltres no vam poder anar a veure la comèdia, ell ens la va explicar fil per randa (S’usa normalment amb els verbs contar, dir, explicar, narrar, recordar, etc.) (R-M)

fil per agulla, per menut, per peces menudes, punt per agulla, a fons, en detall, amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts, cosa per cosa, de cosa en cosa, espès i menut, pèl per pèl

per sobre (ant.), al peu de la lletra (p.ext.)

pas a pas SN, detalladament / menudament, minuciosament (R-M, *)

Va seguir pas a pas les vicissituds d’aquella família (R-M)

per menut

pèl per pèl SN, amb tot detall (A-M)

M’ho va contar tot pèl per pèl (S’usa normalment amb els verbs conèixer, descriure, explicar, narrar, saber, etc.)

amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts, cosa per cosa, de cosa en cosa, en detall, espès i menut, fil per randa, per peces menudes, mot a mot, punt per punt

per peces menudes SP, detalladament, amb tots els detalls (EC)

Cal explicar-ho tot per peces menudes perquè ho entenguin bé (S’usa normalment amb els verbs contar, discutir, explicar, narrar, etc.)

fil per randa, per menut, amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts, cosa per cosa, de cosa en cosa, en detall, pèl per pèl

per sobre (ant.)

ANT

a l’engròs SP, deixant de banda els detalls (EC)

No sé pas ben bé com va anar: només m’ho han explicat a l’engròs (EC)

per sobre, en gros

en termes generals (p.ext.)

ANT

de puntetes SP, sense entrar en gaires detalls

La Maria va passar de puntetes sobre l’assumpte del finançament

per sobre

ANT

en gros SP, sense atendre als detalls (IEC)

Explicat així, en gros, sembla no tenir importància, però en té molta (R-M)

per sobre, a l’engròs

ANT

per sobre SP, sense aprofundir en detalls

Li vaig explicar per sobre, però ella ja ho va entendre / No sé exactament de què es tracta; m’ho han explicat per damunt i no me n’he fet càrrec / No se sap l’assignatura ni per damunt (També s’usa amb la forma per damunt) (*, R-M, EC)

damunt damunt, en gros, dessús dessús, a l’engròs, de puntetes

amb tots els ets i uts (ant.), fil per agulla (ant.), fil per randa (ant.), per menut (ant.), per peces menudes (ant.), punt per agulla (ant.), en termes generals (p.ext.), a grans trets (p.ext.)